28e Willem Wilmink Dichtwedstrijd 2024

28e Willem Wilmink Dichtwedstrijd. Voor de 28e keer organiseert Bibliotheek Almelo de jaarlijkse dichtwedstrijd naar aanleiding van een gegeven regel door een gastdichter. Dichter Rosa Schogt heeft de nieuwe zin bedacht.

28e Willem Wilmink Dichtwedstrijd 2024

Voor de 28e keer organiseert Bibliotheek Almelo de jaarlijkse dichtwedstrijd naar aanleiding van een gegeven regel door een gastdichter. Dichter Rosa Schogt heeft de nieuwe zin bedacht. Zij werd door de vorige gastdichter Marc Nochem uitgenodigd om de regel voor 2024 te bedenken. Rosa kwam met de volgende regel:

of mag ik vrij over de bladzijden bewegen?

Over de historie van de dichtwedstrijd

In de zomer van 1996 constateerde dichter Willem Wilmink, te gast in een radioprogramma vanuit de bibliotheek, dat poëzie in vroeger eeuwen een veel socialer karakter had dan nu. Hij verwees naar de 15e-eeuwse dichter / prins Charles d’ Orleans diegasten op zijn kasteel pas toeliet nadat zij een gedicht hadden gemaakt op de vaste regel: “Ik sterf van dorst met de fontein voor ogen”. Het leek Wilmink een aardig idee om zoiets weer in ere te herstellen. De bibliotheek nam de uitdaging aan en vroeg Willem om een passende regel te bedenken die in de ingezonden gedichten moest voor komen. Via publicatie in met name De TC Tubantia resulteerde dat in 320 inzendingen. Wilmink vroeg vervolgens Jean Pierre Rawie om hem op te volgen. Dit leidde er toe dat achtereenvolgens Driek van Wissen, Drs.P., Patty Scholten, Jan Boerstoel, Ivo de Wijs, Kees Torn, Frank van Pamelen, Jan J. Pieterse, Katinka Polderman, Maarten van Roozendaal, Theo Nijland, Daniël Samkalden, Gerard Haverkort, Sjoerd Kuyper, Ted van Lieshout, Tjitske Jansen, Ingmar Heytze, Ellen Deckwitz, Anne Broeksma, Peter Knipmeijer, Theo Danes, Wietske Loebis, Mylou Frencken, Dorine Wiersma en Marc Nochem elkaar als gastdichter opvolgden.

Over Rosa Schogt

Rosa Schogt (1980) studeerde theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een toneelopleiding. Schogt schrijft gedichten, begeleidt schrijvers en theatermakers, ontwikkelt lesmateriaal en geeft poëzielessen. In 2019 verscheen haar goed ontvangen debuutbundel ‘Dansen te ontspringen’. 

Ze draagt haar werk graag voor, bijvoorbeeld op Dichters in de Prinsentuin (2016, 2019), Read My World (2018) en De Nacht van de Poëzie (2019, 2021). In 2021 opende ze de Nacht van de Poëzie en schreef ze mee aan een kinderpoëziebundel “-Morgen durf ik alles-”. Voor haar tweede bundel, over groei van en in het vrouwelijk lichaam, was Rosa afgelopen jaar artist in residence bij het Van Amerongen Lab aan de UvA, waar onderzoek naar borstweefsel wordt gedaan.

Over de spelregels

De dichtwedstrijd staat open voor iedereen die op de gegeven regel een gedicht wil schrijven, met als enige dwingende voorwaarde dat de regel van Rosa Schogt er letterlijk en ongewijzigd in voor moet komen, in het begin, aan het eind, of ergens middenin. Bovendien mag de zin niet enkel als titel worden toegepast maar deze moet onderdeel zijn van het gedicht. Zowel vormvaste als vrije, niet rijmende gedichten zijn welkom. Maximaal één gedicht per inzender. De gedichten worden beoordeeld door een jury van 5 personen, en worden anoniem beoordeeld. Inzenden tot en met 3 maart 2024 naar Bibliotheek Almelo, Postbus 189, 7600 AD Almelo of naar redactie@bibliotheekalmelo.nl Door het insturen van een gedicht geeft de dichter toestemming tot publicatie of voordracht tijdens de prijsuitreiking.

Over de prijsuitreiking

Op zondag 17 maart 2024 om 15.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in café Feijn Lunchen & Lezen in Bibliotheek Almelo, Het Baken 3 in Almelo. De tien hoogst gewaardeerde gedichten zullen worden bekroond met een oorkonde en een juryrapport en een aantal prijzen worden toegekend. Deze tien gedichten zullen door de makers zelf worden voorgelezen. Alle vorige gastdichters zullen ook nu weer worden uitgenodigd.