Jaarverslag

Over ons

De basis voor dit jaarverslag wordt gevormd door het meerjarig beleidsplan 2023-2026.
Bij de verantwoording volgen we dezelfde indeling als in het beleidsplan en geven per onderdeel aan hoe wij ervoor staan.