Huisregels

In de Bibliotheek Almelo is iedereen van harte welkom.

Wij vragen iedereen zich aan de volgende regels te houden.

  • Hinderlijk gedrag dat de orde, rust en veiligheid verstoort is niet toegestaan.
  • Eten en drinken alleen toegestaan bij studieplekken (niet bij bibliotheekcomputers). Gelieve geen maaltijden van Feijn of van andere restaurants te nuttigen.
  • Kaartspelen, colporteren, propagandamaken, drugshandel en drugsgebruik zijn niet toegestaan.
  • Filmen en fotograferen  van bezoekers in de bibliotheek is zonder toestem-ming niet toegestaan.
  • Agressief gedrag, zoals beledigen, schelden, spugen en dreigen met geweld is verboden.
  • Elke vorm van discriminatie is verboden.
  • Het meenemen van huisdieren, met uitzondering van hulphonden, is niet toegestaan.
  • Het bekijken van pornografie of anderszins aanstootgevend materiaal is verboden.
  • Voor het gebruik van de computers geldt dat dit door maximaal één persoon tegelijk mag gebeuren.

Verder vragen wij, in het belang van uw eigen rust en veiligheid, om eventuele aanwijzingen van onze medewerkers stipt op te volgen.

Mensen die zich niet aan deze regels houden kunnen een pandverbod opgelegd krijgen. In voorkomende gevallen schakelen wij de politie in en verhalen eventuele schade op de daders.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip en wensen u een prettig verblijf in de bibliotheek.

Regels en voorwaarden